TOWARDS A DECLINING STATE? THE RISE OF THE HEADQUARTERS STATE

TOWARDS A DECLINING STATE? THE RISE OF THE HEADQUARTERS STATE

In contrast to current notions of globalization having resulted in a diminution of state sovereignty capitalism is better able to reproduce  itself within a national formation. There is thus no such thing as global capitalism but merely imperialism, i.e. an uneven articulation of national formations.  Within this framework the State and its mechanisms are there to ensure the unimpeded reproduction of capitalist relations. Each instance of class struggle through its outcome modifies the structures of the State.
Το πρόταγμα  της Κοσμοπολιτικής Δημοκρατίας: Μεταμοντέρνο το περιεχόμενο, συντηρητική η κατεύθυνση.

Το πρόταγμα της Κοσμοπολιτικής Δημοκρατίας: Μεταμοντέρνο το περιεχόμενο, συντηρητική η κατεύθυνση.

Ο σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι διττός. Από τη μια  επιχειρούμε να παρουσιάσουμε ένα από τα βασικά ιδεολογικά απότοκα της λεγόμενης «παγκοσμιοποίησης», τη θεωρία της Κοσμοπολιτικής Δημοκρατίας, όπως έχει διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια από τους Held, McGrew, Archibugi κα, αναπτύσσοντας τα βασικά θεωρητικά της στοιχεία και από την άλλη αποσκοπούμε στην ανασκευή των κεντρικών της επιχειρημάτων αποδεικνύοντας ότι παρά το φαινομενικά καινοφανές της προβληματικής στην ουσία δεν αποτελεί παρά μια παραλλαγή του ρεύματος του μεταμοντερνισμού.
Άμεσες ξένες επενδύσεις:  Θεωρητική διερεύνηση και μια εμπειρική ανίχνευση των τάσεων επένδυσης ξένου κεφαλαίου στην Ελλάδα την περίοδο 1990-2002

Άμεσες ξένες επενδύσεις: Θεωρητική διερεύνηση και μια εμπειρική ανίχνευση των τάσεων επένδυσης ξένου κεφαλαίου στην Ελλάδα την περίοδο 1990-2002

Το ζήτημα των άμεσων ξένων επενδύσεω σε μια χώρα έχει ιστορικά αποτελέσει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης από δυο βασικές και ευθέως αντίθετες σκοπιές ή πεδία αναφοράς. Από τη μια η «πολιτική αντίδραση στις… ξένες επενδύσεις» (Krugman – Obstfeld 2002: 257). Από την άλλη η πολιτική αντίδραση στη μη πραγματοποίηση ξένων επενδύσεων. Μιλώντας για την Ελλάδα, στην πρώτη περίπτωση ευκόλως συναντάμε –πλην άλλων– την πολιτική άποψη του κύριου κορμού της παραδοσιακής Αριστεράς, η οποία αντιλαμβάνεται τις ξένες επενδύσεις ως ένδειξη υπανάπτυξης της χώρας υποδοχής τους, αλλά και φορέα αναπαραγωγής της υπανάπτυξης και εξάρτησης (βλ. σχετικά Μηλιός 1997). Στη δεύτερη περίπτωση εγγράφεται κυρίως η πολιτική αντιπαράθεση των αστικών ηγεμονικών πολιτικών δυνάμεων που ερίζουν γύρω από ζητήματα θεσμικής λειτουργικότητας και οικονομικής πολιτικής.
Des causes du récent mouvement étudiant en Grèce

Des causes du récent mouvement étudiant en Grèce

  La Grèce a connu au cours des mois de mai et juin derniers le mouvement étudiant le plus significatif, sinon de son histoire, en tout cas des trente années passées. Le fait revêt en soi une importance particulière car les mouvements étudiants ont eu une influence décisive dans toute une série de changements qui ont marqué l’histoire politique grecque contemporaine.
Παρέμβαση για το Έθνος και  την Αριστερά με αφορμή τις θέσεις του Νίκου Ψυρούκη πάνω στο Κυπριακό Ζήτημα

Παρέμβαση για το Έθνος και την Αριστερά με αφορμή τις θέσεις του Νίκου Ψυρούκη πάνω στο Κυπριακό Ζήτημα

Πρόσφατα από τις εκδόσεις Αιγαίον- Κουκίδα κυκλοφόρησε ένας τόμος που περιλαμβάνει ορισμένα από τα σημαντικότερα κείμενα του Νίκου Ψυρούκη γύρω από το Κυπριακό ζήτημα Κρίνουμε σκόπιμη την παρουσίαση μιας προβληματικής γύρω από το θέμα για δύο λόγους:  α) το Κυπριακό  έχει επανέλθει στην επικαιρότητα της επιστημονικής συζήτησης και ότι ο ΝΨ αποτέλεσε ένας από τους σημαντικότερους μελετητές του β)  Μέσα από  το έργο του  ΝΨ μπορούμε να αναφερθούμε και στον αντιφατικό ρόλο του Έθνους- Κράτους και να επιχειρήσουμε να διατυπώσουμε ορισμένες σκέψεις.
Empire of Capital  ELLEN MEIKSINS WOOD   The New Imperialism  DAVID HARVEY   Reviewed by Spyros Sakellaropoulos and Panagiotis Sotiris

Empire of Capital ELLEN MEIKSINS WOOD The New Imperialism DAVID HARVEY Reviewed by Spyros Sakellaropoulos and Panagiotis Sotiris

During the 1990’s “globalization” emerged as the most convenient term to describe world affairs. However, during the last years the notion of imperialism is making a theoretical comeback and is no longer considered outdated. The main reason for this change has been the escalation of direct US military intervention abroad, beginning with the war in Afghanistan and reaching a climax with the invasion and military occupation of Iraq. Policy makers and think tanks had already been talking about a new form of liberal imperialism that would deal with "failed" or "rogue" states and other global problems (Cooper 2002; Wolf 2001). In the more extreme case of the American neo-conservatives, there is open talk of a benevolent American empire (Kagan 1998; Boot 2001; Donnelly 2002) that will protect free markets and western values. On the other hand, there are also many left-wing intellectual
Μετασχηματισμοί στη δομή της ελληνικής κοινωνίας 1981- 2001.

Μετασχηματισμοί στη δομή της ελληνικής κοινωνίας 1981- 2001.

Το αντικείμενο του συγκεκριμένου άρθρου αφορά το  ζήτημα των μεταβολών που χαρακτήρισαν τη διάθρωση της ελληνικής κοινωνίας κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας. Ο σκοπός της μελέτης είναι να δείξει ότι σε αντίθεση με διάφορες νεοφιλελεύθερες αλλά και μεταμοντέρνες θεωρίες, η εργατική τάξη αυξάνεται περιλαμβάνοντας στους κόλπους της νέα κοινωνικά στρώματα. Ωστόσο, για να μπορέσει αυτό να στηριχτεί κρίθηκε αναγκαία η αναφορά σε βασικά ζητήματα θεωρίας των κοινωνικών τάξεων, ενώ οι όλες εξελίξεις της εξεταζόμενης περιόδου εξετάζονται υπό το πρίσμα της στρατηγικής της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης και της επέκτασης του κεφαλαίου σε νέους χώρους κερδοφορίας.
Ξαναγυρνώντας στον ιμπεριαλισμό

Ξαναγυρνώντας στον ιμπεριαλισμό

Στη δεκαετία του 1990 η «παγκοσμιοποίηση» χρησιμοποιήθηκε ως ο πιο κατάλληλος όρος για να περιγράψει τις παγκόσμιες εξελίξεις. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει επανακάμψει η έννοια του Ιμπεριαλισμού, η οποία δεν θεωρείται πια ξεπερασμένη. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή παίζουν οι διαρκώς αυξανόμενες αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις στο εξωτερικό, ξεκινώντας από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και καταλήγοντας στην εισβολή και την στρατιωτική κατοχή του Ιράκ
Ιμπεριαλισμός και «Παγκοσμιοποίηση»  στο Σύγχρονο Κόσμο

Ιμπεριαλισμός και «Παγκοσμιοποίηση» στο Σύγχρονο Κόσμο

   Από την απαρχή της δεκαετίας του '90 ένας νέος θεωρητικός όρος κάνει την εμφάνιση του, ο όρος της «παγκοσμιοποίησης». Ωστόσο, το περιεχόμενό του δεν βρίσκει σύμφωνους όλους τους θεωρητικούς που το χρησιμοποιούν με αποτέλεσμα όσο περισσότερο γίνεται χρήση του τόσο περισσότερο οι συγχύσεις να μεγαλώνουν.
Ο μετασχηματισμός των σύγχρονων πολιτικών κομμάτων και η ανάδυση του κόμματος-δικτύου: η περίπτωση του ΠΑΣΟΚ

Ο μετασχηματισμός των σύγχρονων πολιτικών κομμάτων και η ανάδυση του κόμματος-δικτύου: η περίπτωση του ΠΑΣΟΚ

Ο ορισμός του πολιτικού κόμματος έχει απασχολήσει έντονα την πολιτική θεωρία. Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό των La Palombara και Weiner τα κόμματα διακρίνονται από την ύπαρξη μιας μόνιμης οργάνωσης αρθρωμένης τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και επιδιώκουν την άσκηση της εξουσίας είτε μέσω του κοινοβουλευτικού δρόμου είτε μέσω άλλου τρόπου (La Palombara / Weiner 1966: 4-6).