Σχετικά με την απαρχή της αντιπαράθεσης των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο: Η σημασία της πτώσης του ασιατικού τρόπου παραγωγής

Σχετικά με την απαρχή της αντιπαράθεσης των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο: Η σημασία της πτώσης του ασιατικού τρόπου παραγωγής

Με τον παρόν κείμενο επιχειρούμε να διερευνήσουμε τα πρώτα αίτια της σύγκρουσης των δύο κοινοτήτων στην Κύπρο. Θέτουμε αυτό το ερώτημα γιατί δεν εκτιμούμε πως τόσο σοβαρές, και δραματικές, καταστάσεις μπορούν να ξεκινήσουν από παρθενογένεση και να οξυνθούν μέσα σε πέντε ή δέκα χρόνια. Με αυτή την έννοια είναι χρήσιμο να απεμπλακεί η σύγχρονη συζήτηση από μια εμμονή περιορισμού στην μεταπολεμική περίοδο και να γίνει προσπάθεια να ανιχνευτούν οι πρωτογενείς παράγοντες οι οποίοι σε δεύτερο χρόνο θα έρθουν να συναντηθούν (για να θυμηθούμε και την έννοια του υλισμού της συνάντησης που έφερε ο Αλτουσέρ) με άλλους παράγοντες έτσι ώστε να διαμορφωθεί η σημερινή κατάσταση.
Τάξεις, μάζες και πολιτική: σχετικά με το επαναστατικό υποκείμενο της εποχής μας

Τάξεις, μάζες και πολιτική: σχετικά με το επαναστατικό υποκείμενο της εποχής μας

Από τη δεκαετία του 1980 και μετά έχει γίνει πολύ συνηθισμένο να καταδικάζεται, ακόμη και από στοχαστές που εξακολουθούν να αναφέρονται σε μια ριζοσπαστική πολιτική τοποθέτηση, ο μαρξιστικός οικονομισμός και ο μαρξιστικός ή οικονομικός αναγωγισμός. Σύμφωνα με αυτές τις κριτικές, μεγάλο μέρος της μαρξιστικής θεωρίας χρωματίστηκε από μια μεταφυσική εμμονή στην προτεραιότητα, με όρους κοινωνικής οντολογίας αλλά και αιτιακού καθορισμού, του οικονομικού έναντι του πολιτικού.
Ο υλισμός της συνάντησης και η αιτιοκρατία: δύο έννοιες ασύμβατες;

Ο υλισμός της συνάντησης και η αιτιοκρατία: δύο έννοιες ασύμβατες;

Στην πολύ ενδιαφέρουσα παρέμβασή του ο Τάσος Κυπριανίδης (ΤΚ) ανέδειξε, μεταξύ άλλων, τη σημασία που έχει ο υλισμός της συνάντησης στη διαμόρφωση μιας διαφορετικής εκδοχής της μαρξιστικής θεωρίας, μιας εκδοχής που συνεισφέρει σε μια μη- ντετερμινιστική προσέγγιση των εκβάσεων της ταξικής πάλης.
Σχετικά με τα νέα Κράτη- Προτεκτοράτα

Σχετικά με τα νέα Κράτη- Προτεκτοράτα

Μετά την πτώση του λεγόμενου «υπαρκτού σοσιαλισμού», πέραν των υπολοίπων εξελίξεων, διαπιστώνεται και μια επαναφορά ενός θεσμικού καθεστώτος που στο παρελθόν είχε εμφανιστεί πολλές φορές σε διαφορετικά μέρη και ιστορικές περιόδους.  Αναφερόμαστε στο Κράτος- Προτεκτοράτο. Αυτό που θα επιχειρήσουμε να δείξουμε με την εργασία αυτή είναι πως η σταδιακά ο σύγχρονος Ιμπεριαλισμός θα συσχετίσει τη δημιουργία Προτεκτοράτων με τις ιδιαίτερες μορφές που λαμβάνει η στρατηγική του
TOWARDS A DECLINING STATE? THE RISE OF THE HEADQUARTERS STATE

TOWARDS A DECLINING STATE? THE RISE OF THE HEADQUARTERS STATE

In contrast to current notions of globalization having resulted in a diminution of state sovereignty capitalism is better able to reproduce  itself within a national formation. There is thus no such thing as global capitalism but merely imperialism, i.e. an uneven articulation of national formations.  Within this framework the State and its mechanisms are there to ensure the unimpeded reproduction of capitalist relations. Each instance of class struggle through its outcome modifies the structures of the State.
Το πρόταγμα  της Κοσμοπολιτικής Δημοκρατίας: Μεταμοντέρνο το περιεχόμενο, συντηρητική η κατεύθυνση.

Το πρόταγμα της Κοσμοπολιτικής Δημοκρατίας: Μεταμοντέρνο το περιεχόμενο, συντηρητική η κατεύθυνση.

Ο σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι διττός. Από τη μια  επιχειρούμε να παρουσιάσουμε ένα από τα βασικά ιδεολογικά απότοκα της λεγόμενης «παγκοσμιοποίησης», τη θεωρία της Κοσμοπολιτικής Δημοκρατίας, όπως έχει διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια από τους Held, McGrew, Archibugi κα, αναπτύσσοντας τα βασικά θεωρητικά της στοιχεία και από την άλλη αποσκοπούμε στην ανασκευή των κεντρικών της επιχειρημάτων αποδεικνύοντας ότι παρά το φαινομενικά καινοφανές της προβληματικής στην ουσία δεν αποτελεί παρά μια παραλλαγή του ρεύματος του μεταμοντερνισμού.
Άμεσες ξένες επενδύσεις:  Θεωρητική διερεύνηση και μια εμπειρική ανίχνευση των τάσεων επένδυσης ξένου κεφαλαίου στην Ελλάδα την περίοδο 1990-2002

Άμεσες ξένες επενδύσεις: Θεωρητική διερεύνηση και μια εμπειρική ανίχνευση των τάσεων επένδυσης ξένου κεφαλαίου στην Ελλάδα την περίοδο 1990-2002

Το ζήτημα των άμεσων ξένων επενδύσεω σε μια χώρα έχει ιστορικά αποτελέσει πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης από δυο βασικές και ευθέως αντίθετες σκοπιές ή πεδία αναφοράς. Από τη μια η «πολιτική αντίδραση στις… ξένες επενδύσεις» (Krugman – Obstfeld 2002: 257). Από την άλλη η πολιτική αντίδραση στη μη πραγματοποίηση ξένων επενδύσεων. Μιλώντας για την Ελλάδα, στην πρώτη περίπτωση ευκόλως συναντάμε –πλην άλλων– την πολιτική άποψη του κύριου κορμού της παραδοσιακής Αριστεράς, η οποία αντιλαμβάνεται τις ξένες επενδύσεις ως ένδειξη υπανάπτυξης της χώρας υποδοχής τους, αλλά και φορέα αναπαραγωγής της υπανάπτυξης και εξάρτησης (βλ. σχετικά Μηλιός 1997). Στη δεύτερη περίπτωση εγγράφεται κυρίως η πολιτική αντιπαράθεση των αστικών ηγεμονικών πολιτικών δυνάμεων που ερίζουν γύρω από ζητήματα θεσμικής λειτουργικότητας και οικονομικής πολιτικής.
Des causes du récent mouvement étudiant en Grèce

Des causes du récent mouvement étudiant en Grèce

  La Grèce a connu au cours des mois de mai et juin derniers le mouvement étudiant le plus significatif, sinon de son histoire, en tout cas des trente années passées. Le fait revêt en soi une importance particulière car les mouvements étudiants ont eu une influence décisive dans toute une série de changements qui ont marqué l’histoire politique grecque contemporaine.
Παρέμβαση για το Έθνος και  την Αριστερά με αφορμή τις θέσεις του Νίκου Ψυρούκη πάνω στο Κυπριακό Ζήτημα

Παρέμβαση για το Έθνος και την Αριστερά με αφορμή τις θέσεις του Νίκου Ψυρούκη πάνω στο Κυπριακό Ζήτημα

Πρόσφατα από τις εκδόσεις Αιγαίον- Κουκίδα κυκλοφόρησε ένας τόμος που περιλαμβάνει ορισμένα από τα σημαντικότερα κείμενα του Νίκου Ψυρούκη γύρω από το Κυπριακό ζήτημα Κρίνουμε σκόπιμη την παρουσίαση μιας προβληματικής γύρω από το θέμα για δύο λόγους:  α) το Κυπριακό  έχει επανέλθει στην επικαιρότητα της επιστημονικής συζήτησης και ότι ο ΝΨ αποτέλεσε ένας από τους σημαντικότερους μελετητές του β)  Μέσα από  το έργο του  ΝΨ μπορούμε να αναφερθούμε και στον αντιφατικό ρόλο του Έθνους- Κράτους και να επιχειρήσουμε να διατυπώσουμε ορισμένες σκέψεις.
Empire of Capital  ELLEN MEIKSINS WOOD   The New Imperialism  DAVID HARVEY   Reviewed by Spyros Sakellaropoulos and Panagiotis Sotiris

Empire of Capital ELLEN MEIKSINS WOOD The New Imperialism DAVID HARVEY Reviewed by Spyros Sakellaropoulos and Panagiotis Sotiris

During the 1990’s “globalization” emerged as the most convenient term to describe world affairs. However, during the last years the notion of imperialism is making a theoretical comeback and is no longer considered outdated. The main reason for this change has been the escalation of direct US military intervention abroad, beginning with the war in Afghanistan and reaching a climax with the invasion and military occupation of Iraq. Policy makers and think tanks had already been talking about a new form of liberal imperialism that would deal with "failed" or "rogue" states and other global problems (Cooper 2002; Wolf 2001). In the more extreme case of the American neo-conservatives, there is open talk of a benevolent American empire (Kagan 1998; Boot 2001; Donnelly 2002) that will protect free markets and western values. On the other hand, there are also many left-wing intellectual