Θεωρίες Παγκοσμιοποίησης- 510148

Μάθημα Επιλογής

Χειμερινό Εξάμηνο

Έτος Σπουδών : 3

 

Στο συγκεκριμένο μάθημα επιχειρούμε την πραγματοποίηση μιας πρώτης επαφής του φοιτητή με τα θεωρητικά ρεύματα που επιχειρούν να ερμηνεύσουν το σύγχρονο φαινόμενο της Παγκοσμιοποίησης  Αρχικά θα ασχοληθούμε με τον προσδιορισμό του περιεχομένου της έννοιας Παγκοσμιοποίηση σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας: οικονομική, πολιτική, ιδεολογική, πολιτισμική παγκοσμιοποίηση. Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να αποσαφηνίσουμε το κατά πόσο αποτελεί ένα πρωτοφανές φαινόμενο και να αναδείξουμε τα καινούρια στοιχεία σε σχέση με το παρελθόν. Έπειτα θα εξετάσουμε τη σχέση Κράτους και παγκοσμιοποίησης καθώς και της οικονομικές πλευρές της Παγκοσμιοποίησης απαντώντας στο ερώτημα σχετικά με το κατά πόσο είμαστε σε διαδικασία μετάβασης προς μια παγκόσμια κοινωνία.

 

Συγγράμματα:

-Held, D. και MacGrew, A., 2004. Παγκοσμιοποίηση/Αντι- Παγκοσμιοποίηση. Αθήνα: Πολύτροπον.

-Σακελλαρόπουλος, Σ., 2004. O Μύθος της Παγκοσμιοποίησης και η πραγματικότητα του Ιμπεριαλισμού. Αθήνα: Gutenberg.

 

 

Περίγραμμα μαθήματος

 

Α’ Μέρος: Θεωρίες για την Παγκοσμιοποίηση

       1.Εισαγωγή

                          Διαβάστε: Κατανοώντας την παγκοσμιοποίηση του Θ. Πελαγίδη

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=714&Itemid=29

                             Δείτε: BBC, Globalisation

2. Ορισμός

  Διαβάστε: Το θεωρητικό και ιδεολογικό πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης: Μια κριτική αποτίμηση, του Σ. Σακελλαρόπουλου

http://spyrossakellaropoulos.com/keimenaDetails.php?nid=110

 

          Δείτε:Ρίτσαρντ Μπόλντγουιν: Η Αυτοματοποίηση, η Παγκοσμιοποίηση και η Εργασία

3. Η άλλη άποψη- Σκεπτικιστές: Ο μύθος της Παγκοσμιοποίησης

                                    Διαβάστε: Μύθοι και πραγματικότητα της παγκοσμιοποίησης  του P. Bairoch

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=669&Itemid=29

Όψεις και επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης των εμπορικών ροών του Θ. Πελαγίδη

http://www.theseis.com/downloads/Pelagidis-67.pdf

4. Η απάντηση των υποστηρικτών της ύπαρξης της Παγκοσμιοποίησης

                                             Δείτε: Globalization's Impact on Today's Society

5.Προς μία αναδιαμόρφωση της Πολιτικής Εξουσίας; Η θέση των Σκεπτικιστών για το Κράτος

                                    Διαβάστε:Τα μεθοδολογικά και θεωρητικά αδιέξοδα της παγκοσμιοποίησης (με αφορμή το πρόσφατο βιβλίο του Νίκου Κοτζιά) των Σ. Σακελλαρόπουλου και Π. Σωτήρη

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=847&Itemid=29

       6. Προς μία παγκόσμια πολιτική;

                                                      Διαβάστε: Μηλιός Γ. Λόγος περί "παγκοσμιοποίησης" και μαρξιστική αριστερά

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=715&Itemid=29

                                                      Διαβάστε: Ιμπεριαλισμός και παγκοσμιοποίηση στο σύγχρονο κόσμο του Σ. Σακελλαρόπουλου

http://www.spyrossakellaropoulos.com/keimenaDetails.php?nid=152

7.Το μέλλον της εθνικής κουλτούρας                                              

                   Διαβάστε: Παγκοσμιοποίηση και κουλτούρα: Η αβάσταχτη παρουσία της εθνικής ταυτότητας του Σ. Σακελλαρόπουλου

http://spyrossakellaropoulos.com/keimenaDetails.php?nid=88

8. Μία παγκόσμια οικονομία; Η Θέση των Σκεπτικιστών

                                            Διαβάστε: Η GATT και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, ή πώς «τακτοποιείται» ο κόσμος του Alan Freeman

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=649&Itemid=29

Παγκοσμιοποίηση των ροών εργασίας;  του Θ. Πελαγίδη

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=756&Itemid=29

9. Η νέα παγκόσμια οικονομία. Η απάντηση των Globalists

                                       Δείτε: Η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης στην εποχή της παγκοσμιοποίησης

10. Η επίμονη παρουσία των παγκόσμιων ανισοτήτων

                           Διαβάστε: Κρίση της παγκοσμιοποιητικής πολιτικής του Κ. Βεργόπουλου

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=655&Itemid=29

                                           Παγκοσμιοποίηση, πολυεθνικές επιχειρήσεις και εξαγωγή κεφαλαίου του Η. Νικολόπουλου

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1392&Itemid=29

                             Δείτε: How the rich get richer – money in the world economy

                           Δείτε:Κώστας Βεργόπουλος - Παγκοσμιοποίηση

 

                                       Δείτε:BBC Hard Talk - Discussion on effect of globalisation on developing nations

11. Η αμφισβήτηση της συνεχούς ανισότητας

                               Δείτε: 2018 Forum on Globalization and Industrialization

12. Μια παγκόσμια ηθική;

                                                 Δείτε: Στέλιος Αλεξαδρόπουλος: Για μια άλλη παγκοσμιοποίηση

                                     Δείτε: Noam Chomsky What is globalization?

Β’ Μέρος: Το πρόταγμα  της Κοσμοπολιτικής Δημοκρατίας

1.Θεμελιώδεις Αρχές

2. Οι στόχοι της ΚΔ

3. Το βασικό σχέδιο

4. Κριτική

                                             Διαβάστε:Το πρόταγμα της Κοσμοπολιτικής Δημοκρατίας: Μεταμοντέρνο το περιεχόμενο, συντηρητική η κατεύθυνση, του Σ. Σακελλαρόπουλου

http://spyrossakellaropoulos.com/keimenaDetails.php?nid=102

 

Γ’ Μέρος: Η Θεωρία της Υπερεθνικού Κράτους και της Υπερεθνικής Αστικής Τάξης του W. Robinson

1.Εισαγωγή

2.Το Υπερεθνικό Κράτος

3. H Υπερεθνική Αστική τάξη

4.Κριτική

            Διαβάστε: Προς μια υπερεθνική αστική τάξη; Μια κριτική προσέγγιση του Σ. Σακελλαρόπουλου

http://www.theseis.com/index.php?option=com_content&task=view&id=871&Itemid=29

 

                                                                     Βιβλιογραφία

Νίκος Κοτζιάς, Παγκοσμιοποίηση : η ιστορική θέση, το μέλλον και η πολιτική σημασία, 327 ΚΟΤ

Pierre-Andre Taguieff, Παγκοσμιοποίηση και δημοκρατία, 321.8 TAG

Παγκοσμιοποίηση : οικονομικές, πολιτικές, πολιτισμικές όψεις / Ηλίας Κατσούλης, Μπλάνκα Ανανιάδη, Σταύρος Ιωαννίδης, επιμέλεια  337 ΠΑΓ

Παγκοσμιοποίηση : οι συνέπειες για τον άνθρωπο / Ζίγκμουντ Μπάουμαν 303.4 BAU

Παγκοσμιοποίηση : νέα φάση διεθνοποίησης της οικονομίας : μύθοι και πραγματικότητα / Κώστας Μελάς.  337 ΜΕΛ

Παγκοσμιοποίηση και φτώχεια : τα ιδεολογικά πλαίσια και οι πολιτικές των διεθνών οργανισμών για την καταπολέμηση της φτώχειας / Κωνσταντίνος Δ. Γεώρμας, 362.5 ΓΕΩ

Παγκοσμιοποίηση και πολυεθνικές επιχειρήσεις / Κ. Μελάς, Ι. Πολλάλης., 338.88 ΜΕΛ

"Παγκοσμιοποίηση και κοινωνίες της διακινδύνευσης" = "Globalization and risk societies" : διεθνές επιστημονικό συνέδριο, 337 ΔΙΕ

Φτώχεια, ανισότητες και εκπαίδευση στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης / Άγγελος Ευστράτογλου. ... [κ.ά.] ; επιμέλεια Σωκράτης Κονιόρδος, Νίκος Φωτόπουλος, 331.1209495 ΦΤΩ

Παγκοσμιοποίηση & εθνική κουλτούρα / Σύνδεσμος Υποτρόφων Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη (Ελλάδος) ; Δημήτρης Πλάντζος (επιμέλεια),303.482 ΠΑΓ

Η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής : μια εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, 327.101 ΠΑΓ

Παγκοσμιοποίηση, ολοκλήρωση & συνεργασία στη σύγχρονη διεθνή κοινωνία / Β. Πανάγου-Κ. Τσούντα, 327.1 ΠΑΝ

Η παγκοσμιοποίηση σε αμφισβήτηση / Paul Hirst & Grahame Thompson, 337 HIR