H παράδοξη συνύπαρξη δύο κομμουνιστικών κομμάτων σε ένα: η περίπτωση ΚΚΚ και ΑΚΕΛ (1941- 1944)
Άρθρα

H παράδοξη συνύπαρξη δύο κομμουνιστικών κομμάτων σε ένα: η περίπτωση ΚΚΚ και ΑΚΕΛ (1941- 1944)

Το παρόν άρθρο ασχολείται με την ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο κομμουνιστικών κομμάτων στην κυπριακή πολιτική ζωή (Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου και ΑΚΕΛ, όπου το πρώτο αποτελεί παράνομο τμήμα του δεύτερου).
Αξιολόγηση
Παρεμβάσεις

Αξιολόγηση

(γράφτηκε στις 23 Ιουνίου του 2013)

Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 εισήλθε στο λεξιλόγιο των ελλήνων πολιτικών ταγών η έννοια της «αξιολόγησης» των Πανεπιστημίων. Σύμφωνα με τη συλλογιστική που αναπτύχθηκε, και αναπαράχθηκε κατά κόρον από τα ΜΜΕ, τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι πολύ χαμηλού επιπέδου και η μόνη λύση σε αυτό το πρόβλημα  είναι η «αξιολόγησή» τους έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητά τους.
The theoretical weakness of theses positing emergence of a transnational bourgeoisie and a transnational state. A critique of the views of William Robinson
Άρθρα

The theoretical weakness of theses positing emergence of a transnational bourgeoisie and a transnational state. A critique of the views of William Robinson

This article presents a critique of the thesis positing the emergence of a transnational bourgeoisie and transnational state as outlined in the work of William Robinson. Given the Marxist character of Robinson’s views, the present critique shares common ground methodologically, rejecting, however, notions such as so- called globalization or exploitation of one country by another, lack of national identity of multinational corporations,formation of a “global” proletariat and the need for manifestation of social resistance at the “global” level.On the contrary, this articleemphasizes concepts such as non-territorial imperialism, the reproduction of capitalist exploitation and domination exclusively within the context of national formations and the key role of the state in the capitalist mode of production. It is within that framework that the reasons for the establishment of so-called “supranational” organizations can best be interpreted.
 
The issue of Globalization through the theory of Imperialism and the periodization of modes of production
Άρθρα

The issue of Globalization through the theory of Imperialism and the periodization of modes of production

Critical Sociology vol 35, no1, pp. 57-78, 2009.

The aim of this article is to illustrate why the notions of mode of production and of social formation are still necessary for understanding the transformations taking place in the modern phase of imperialism.The basic object is to demonstrate the enduring significance of the Leninist theory of imperialism as a method used to analyse the current era of the capitalist development. What we have been witnessing over the last years is not the emergence of a new mode of production or the transition to a new stage of capitalism, so-called globalization, but merely imperialism in its modern phase.
From territorial to non territorial capitalist imperialism:  The necessity of a revaluation of Marxist theories of imperialism
Άρθρα

From territorial to non territorial capitalist imperialism: The necessity of a revaluation of Marxist theories of imperialism

Rethinking Marxism vol 27 no1, pp. 85-106, 2015
(in collaboration with Panagiotis Sotiris)

During the 1990’s ‘globalization’ emerged as the most convenient term to describe world affairs. However, during the current decade imperialism has made an impressive come-back, both in political and theoretical debates. This had to do with the political conjuncture and the emergence of an aggressive American (or under American leadership) military interventionism, beginning with the war in Afghanistan, the brutal occupation of Iraq, the plans for a military strike against Iran.
Το αποτύπωμα της κρίσης
Παρεμβάσεις

Το αποτύπωμα της κρίσης

Δημοσιεύτηκε στη νέα Σελίδα στις 11/3/2018


Ενα από τα σημαντικότερα ζητήματα που έχουν απασχολήσει τη δημόσια σφαίρα τα τελευταία χρόνια είναι το κατά πόσο η εφαρμογή των μνημονίων και οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης συνέβαλαν ή όχι στη διεύρυνση των κοινωνικών ανισοτήτων. Αυτό που θα δείξουμε σε αυτή τη σύντομη παρέμβαση είναι ότι αφενός αυξήθηκαν οι κοινωνικές ανισότητες αλλά ότι αφετέρου υπήρξαν ανακατατάξεις και στο εσωτερικό των ευπορότερων στρωμάτων.
Η κοινωνική γεωγραφία των εκλογών του 2015
Παρεμβάσεις

Η κοινωνική γεωγραφία των εκλογών του 2015

Δημοσιεύτηκε στις 6 Ιουνίου 2016 στο www.ektosgrammis.gr

Στη διάρκεια του 2015 είχαμε την πραγματοποίηση τριών πανεθνικού χαρακτήρα εκλογικών αναμετρήσεων που η κάθε μία έχει από μόνη της ιδιαίτερη σημασία για τις πολιτικές εξελίξεις στο εσωτερικό του ελληνικού κοινωνικού σχηματισμού.  Έχοντας παρέλθει ένα μικρό χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να δούμε με απόσταση αυτές τις εξελίξεις θα επιχειρήσουμε   με το συγκεκριμένο άρθρο όχι τόσο την εξαγωγή αμιγώς πολιτικών συμπερασμάτων αλλά την ανάδειξη των διαφορών στην κοινωνική γεωγραφία της ψήφου και μέσω αυτής την ερμηνεία ορισμένων πλευρών του εκλογικού αποτελέσματος.
H παράδοξη συνύπαρξη δύο κομμουνιστικών κομμάτων: η περίπτωση ΚΚΚ και ΑΚΕΛ (1941- 1944)», 2019, (σε συνεργασία με Αλέξη Αλέκου)
Άρθρα

H παράδοξη συνύπαρξη δύο κομμουνιστικών κομμάτων: η περίπτωση ΚΚΚ και ΑΚΕΛ (1941- 1944)», 2019, (σε συνεργασία με Αλέξη Αλέκου)

Το παρόν άρθρο ασχολείται με την ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο κομμουνιστικών κομμάτων στην κυπριακή πολιτική ζωή (Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου και ΑΚΕΛ, όπου το πρώτο αποτελεί παράνομο τμήμα του δεύτερου). Παρουσιάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το ΚΚΚ πήρε την απόφαση για τη συμφωνία δημιουργίας του ΑΚΕΛ σε συνεργασία με «μικροαστικά και αστικά στοιχεία», αλλά και οι αντιφάσεις που χαρακτήρισαν το ΚΚΚ στην πορεία προς τη δημιουργία του ΑΚΕΛ. Αναδεικνύεται η στα πρώτα στάδια κοινωνική σύνθεση της ηγεσίας του ΑΚΕΛ αλλά και η μάχη για την ηγεμονία στο νέο κόμμα η οποία, και εδώ είναι το παράδοξο, κυρίως λαμβάνει χώρα εντός του ΚΚΚ και όχι εντός του ΑΚΕΛ, στο οποίο μεταφέρεται διαθλασμένα κυρίως μέσω των πρωτοβουλιών του Πλουτή Σέρβα. Η διαμόρφωση του ΑΚΕΛ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’40 θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή την πάλη για την ηγεμονία που διεξήχθη την περίοδο συνύπαρξης ΚΚΚ και ΑΚΕΛ.
The Class Structure of Society in the Republic of Cyprus
Άρθρα

The Class Structure of Society in the Republic of Cyprus

This article examines the structure of contemporary society of the Republic of Cyprus in the theoretical context of the Marxist model. The decisive role in determining social stratification at the theoretical level is assigned to the concepts of exploitation and domination.
European Union as Class Project and Imperialist Strategy
Άρθρα

European Union as Class Project and Imperialist Strategy

Ques­tions regard­ing the char­ac­ter of the Euro­pean Union as a class project have not received the atten­tion they deserve in Marx­ist debates, despite impor­tant inter­ven­tions by some Marx­ists who have attempt­ed to the­o­rize “Euro­pean Inte­gra­tion.”1 In con­trast to the ten­den­cy to the­o­rize the Euro­pean Inte­gra­tion process as the evo­lu­tion of a fed­er­a­tion or con­fed­er­a­tion, we want to focus upon the class strate­gies inscribed in this process. Such an approach will show that we are not deal­ing with a supra­na­tion­al state-form, but with an advanced form of the hier­ar­chi­cal (and nec­es­sar­i­ly con­tra­dic­to­ry) coor­di­na­tion and inte­gra­tion of the class projects of Euro­pean cap­i­tal­ist class­es and cap­i­tal­ist states, in which the reduc­tion of state sov­er­eign­ty enables a strat­e­gy of inten­si­fied cap­i­tal­ist exploita­tion.
 
Σημειώσεις για τη σημερινή φάση του Κυπριακού ζητήματος
Παρεμβάσεις

Σημειώσεις για τη σημερινή φάση του Κυπριακού ζητήματος

Το Κυπριακό ζήτημα είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα κι αυτό για δύο λόγους: Αφενός γιατί εμπλέκονται πολλοί παράγοντες (ε/κ κοινότητα, τ/κ κοινότητα, Ελλάδα, Τουρκία, Βρετανία, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΟΗΕ). Αφετέρου γιατί το γεγονός πως δεν έχει, εδώ και δεκαετίες, καταληχθεί μια λύση που να βρίσκει σύμφωνους, καταρχάς, τους κατοίκους του νησιού αποδεικνύει από μόνο του τη δυσκολία του ζητήματος.
Winners and Losers in the Greek Financial Crisis
Άρθρα

Winners and Losers in the Greek Financial Crisis

In early 2010, then Prime Minister George Papandreou concluded that the state of Greek public finances was so dire that the country could not hope to borrow on global markets, and thus could no longer service its public debt.

Contrary to prevailing notions, Greece’s problems did not stem from high-wage Greek workers, nor was it simply the result of a spendthrift state: Greek wages are only about 83 percent of prevailing levels across the EU15 (i.e. the countries that were members of the European Union prior to the expansion of 2004), while as a percentage of the national GDP, per capita public expenditures are just about average for the bloc. Rather, the Greek financial crisis stemmed from the strategy of the national ruling class and the way it integrated into the international division of labor, especially with Greece’s accession to the European Economic Community (EEC) in 1981 and the European Monetary Union in 2002. The inability of Greek capitalism to compete on the terms set by the single currency led to a collapse in GDP with a consequent increase in the debt-to-GDP ratio.
Σημειώσεις για τους μετασχηματισμούς του Σύγχρονου Κράτους (με αφορμή το παράδειγμα της Ελλάδας)
Παρεμβάσεις

Σημειώσεις για τους μετασχηματισμούς του Σύγχρονου Κράτους (με αφορμή το παράδειγμα της Ελλάδας)

Οι πρόσφατες εξελίξεις που συμβαίνουν στη χώρα μας με την εφαρμογή του Μνημονίου και του Μεσοπρόθεσμου προγράματος αποτελούν το υπόδειγμα το οποίο θα τείνει να εφαρμοστεί, σε γενικές γραμμές, στον υπόλοιπο δυτικό κόσμο. Είναι προφανές πως στον περιορισμένο χώρο του παρόντος άρθρου δε μπορούμε να αναπτύξουμε το θέμα διεξοδικά, είναι, ωστόσο, εφικτό το να σκιαγραφηθούν ορισμένες βασικές πλευρές του φαινομένου.
Τα πολιτικά και κοινωνικά αίτια της πτώσης της Δικτατορίας στην Ελλάδα
Άρθρα

Τα πολιτικά και κοινωνικά αίτια της πτώσης της Δικτατορίας στην Ελλάδα

Η δικτατορία των Συνταγματαρχών αποτελεί το αποτέλεσμα της  αντιφάσεων των μετεμφυλιακών δομών εξουσίας και ανάδειξης του στρατού σε σχετικά αυτοτελές κέντρο εξουσίας που εξέφραζε την πιο επιθετική στρατηγική του αστικού συνασπισμού εξουσίας. Η λήξη του εμφυλίου πολέμου το 1949 θα βρει τη συντηρητική δεξιά νικήτρια, την κομμουνιστική αριστερά νικημένη και το Στρατό, λόγω της καθοριστικής συμμετοχής του στην τελική έκβαση του πολέμου, αλλά και λόγω της ειδικής βαρύτητας ακροδεξιών και αντικομμουνιστικών ιδεολογημάτων στη διαμόρφωση της κυρίαρχης ιδεολογίας, να επιτυγχάνει την ανεξαρτησία του έναντι των υπολοίπων κέντρων της αστικής εξουσίας (Παλάτι, Κοινοβούλιο).
On the causes of the civil war in Nepal and the role of the Communist Party of Nepal (Maoist)
Άρθρα

On the causes of the civil war in Nepal and the role of the Communist Party of Nepal (Maoist)

Nepal, a small Asian country situated between India and China, experienced a bloody civil war which lasted from 1996 to 2006. The aim of this article is to identify the factors that led to this civil confrontation and the conditions under which an initially small leftist party, the CPN-Maoist, won the leadership of the popular layers, emerged as the hegemonic rival to the autocratic royal power and modified the balance of forces, contributing to the abolition of the monarchy and the transformation of Nepal into a secular state. For all this to become comprehensible, however, what is required is that one embark on a detailed presentation of the political and social history of Nepal, subsequently highlighting the particular issues that have put their stamp on this specific course of social development.
Το bullying είναι έγκλημα
Ενδιαφέρουσες απόψεις

Το bullying είναι έγκλημα


Βασίλης Σ. Κανέλλης

Η ιστορία του Κουέντιν με τον νανισμό που έχει συγκλονίσει όλο τον κόσμο, το βίντεο που κυκλοφορεί παντού και μας έχει κόψει τα πόδια, κι έχει κινητοποιήσει τους πάντες, είναι η αφορμή για να ξαναδούμε το τεράστιο αυτό κοινωνικό πρόβλημα που λέγεται εκφοβισμός.
 
Αναζητώντας Δημοκρατικό Αντίπαλο για τον Ντόναλντ Τραμπ
Ενδιαφέρουσες απόψεις

Αναζητώντας Δημοκρατικό Αντίπαλο για τον Ντόναλντ Τραμπ

Δημήτρης Καραμάνης

Είναι όντως φαβορί (και πόσο μεγάλο) ο Μπέρνι Σάντερς; Πως προφέρεται το "Buttigieg" και πού βρήκε τέτοια δυναμική; Αντίο Τζο Μπάιντεν; Μήπως όλοι δουλεύουν για τον Τραμπ; Ένας οδηγός επιβίωσης στην αρένα των US Politics.
«Είκοσι πέντε μέρες χαριστικά»: Η οδύσσεια μιας άδειας μητρότητας
Ενδιαφέρουσες απόψεις

«Είκοσι πέντε μέρες χαριστικά»: Η οδύσσεια μιας άδειας μητρότητας

της Κατερίνας Χουδαλάκη

«Είκοσι πέντε μέρες χαριστικά» ήταν η απάντησή τους. Για οποιαδήποτε άλλη άδεια θα ήταν μια σχετικά ικανοποιητική περίοδος, όχι όμως και για την άδεια μητρότητας. Αλλά ας ξεκινήσουμε από την αρχή, από την ημέρα που τους ανακοίνωσα ότι ήμουν έγκυος, 4 μηνών και κάτι.
 
Εκλογές ΗΠΑ : Σάντερς εναντίον Μπλούμπεργκ και στο βάθος… Ντόναλντ Τραμπ
Ενδιαφέρουσες απόψεις

Εκλογές ΗΠΑ : Σάντερς εναντίον Μπλούμπεργκ και στο βάθος… Ντόναλντ Τραμπ

Στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών φαίνεται ότι η σύγκρουση θα γίνει ανάμεσα στον Μπέρνι Σάντερς και τον δισεκατομμυριούχο πρώην δήμαρχο της Νέας Υόρκης Μάικ Μπλούμπεργκ
Από τη δημοσιογραφία στο ντελίβερι
Ενδιαφέρουσες απόψεις

Από τη δημοσιογραφία στο ντελίβερι

του Σάκη Αποστολάκη*

Δεν ξέρω τι ήταν για σάς χθες, αλλά για μένα σήμερα είναι ιδιαίτερη μέρα και γιορτινή. Σήμερα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε που δοκίμασα να κάνω το βήμα στο άγνωστο. Με πολύ φόβο είναι η αλήθεια. Αν θα μπορέσω. Αν θα τα καταφέρω. Αν θ’αντέξω. Πού να’ ξερα!

 
Φοιτητικά δάνεια: Η
Ενδιαφέρουσες απόψεις

Φοιτητικά δάνεια: Η "βόμβα" χρέους των 1,6 τρισ. που τρομάζει τις ΗΠΑ

Νίκος Γιαννόπουλος

Η φούσκα των στεγαστικών δανείων απείλησε την παγκόσμια οικονομία με κατάρρευση το 2008. Τα φοιτητικά δάνεια μπορεί να γίνουν ο οικονομικός εφιάλτης του 2020.
Γιατί ο Τραμπ πιστεύει ότι θα κερδίσει τις εκλογές και οι Δημοκρατικοί παραπαίουν
Ενδιαφέρουσες απόψεις

Γιατί ο Τραμπ πιστεύει ότι θα κερδίσει τις εκλογές και οι Δημοκρατικοί παραπαίουν

Του Παναγιώτη Σωτήρη

Την ώρα που οι Δημοκρατικοί εμφανίζονται διαιρεμένοι, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκινάει την προεκλογική του εκστρατεία επιμένοντας στην τακτική που τον έφερε στην εξουσία
Το καταραμένο Grexit, το «Σχέδιο Β» και ιστορίες που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να θυμάται
Ενδιαφέρουσες απόψεις

Το καταραμένο Grexit, το «Σχέδιο Β» και ιστορίες που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλει να θυμάται

Του Παναγιώτη Σωτήρη

Η συνέντευξη του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ ήρθε να θυμίσει τον τρόπο που εκτυλίχθηκαν μερικές από τις πιο δραματικές πρόσφατες στιγμές της ελληνικής ιστορίας
Νίκη του Μπέρνι Σάντερς στο Νιου Χάμσιρ!
Ενδιαφέρουσες απόψεις

Νίκη του Μπέρνι Σάντερς στο Νιου Χάμσιρ!


του Δ. Α.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (επί του 95%)
1. Σάντερς 26,0% Ψήφοι 71.950 - Εκπρόσωποι 9
2. Μπούτιτζεζ 24,4% Ψήφοι 67.577 - Εκπρόσωποι 9
3. Κλόμπουτσαρ 19,7% Ψήφοι 54.609 - Εκπρόσωποι 6
4. Γουόρεν 9.3% Ψήφοι 25.765 - Εκπρόσωποι 0
5. Μπάϊντεν 8,4% Ψήφοι 23.205 - Εκπρόσωποι 0
6. Στέγιερ 3,5% Ψήφοι 9.848
7. Γκάμπαρντ 3,2%
8. Γιάνγκ 2,9%
Κερκ Ντάγκλας: αυτός ήταν ο «Σπάρτακος»
Ενδιαφέρουσες απόψεις

Κερκ Ντάγκλας: αυτός ήταν ο «Σπάρτακος»

του Άρη Χατζηστεφάνου

Ο Κερκ Ντάγκλας έφυγε από τη ζωή καθώς συμπληρώνονται εξήντα χρόνια από την κυκλοφορία της ταινίας «Σπάρτακος» – μια χολιγουντιανή υπερπαραγωγή που κατεδάφισε την αντικομμουνιστική υστερία του Μακαρθισμού.
Σε αδιέξοδο η Τουρκία στην Ίντλιμπ
Ενδιαφέρουσες απόψεις

Σε αδιέξοδο η Τουρκία στην Ίντλιμπ

Του Κώστα Ράπτη
Η Τουρκία έχει Σχέδιο Β΄ και Σχέδιο Γ΄ και είναι έτοιμη να τα ενεργοποιήσει, αν πιεστεί. Αυτό διακήρυξε ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Χουλουσί Ακάρ αναφερόμενος στην κατάσταση που επικρατεί στην Ίντλιμπ της Συρίας. Προς το παρόν όμως δείχνει να μην μπορεί να απεμπλακεί από το Σχέδιο Α΄ – που δεν δουλεύει.
Τουρκία-Ρωσία: Διάσταση αλλά όχι διαζύγιο
Ενδιαφέρουσες απόψεις

Τουρκία-Ρωσία: Διάσταση αλλά όχι διαζύγιο

Του Κώστα Ράπτη
Στις 13 Ιανουαρίου συναντήθηκαν στη Μόσχα, για πρώτη φορά μετά το ξέσπασμα της συριακής κρίσης, οι επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας και της Συρίας. Έμοιαζε η συνάντηση αυτή να ανοίγει τον δρόμο μιας επανασυμφιλίωσης, με μεσολαβητή την Ρωσία, η οποία προωθεί την ιδέα της αναβίωσης του Συμφώνου της Δαμασκού του 1998 για την ασφάλεια των τουρκο-συριακών συνόρων, και με υποψήφιο μεγάλο χαμένο προφανώς τους Κούρδους του PYD.
Η ιστορία της σχολικής ποδιάς dailythεss
Ενδιαφέρουσες απόψεις

Η ιστορία της σχολικής ποδιάς dailythεss

Καταργήθηκε σαν σήμερα, 6 Φεβρουαρίου, πριν από 38 ολόκληρα χρόνια. Προηγουμένως, ταξιδεύοντας ανά τις δεκαετίες, άλλαξε χρώμα και μήκος, αλλά παρέμεινε πιστή στον λόγο για τον οποίο επιβλήθηκε: η σχολική στολή -κατοπινή ποδιά- στοχεύει στην «ομοιόμορφη παρουσία» μαθητών και μαθητριών, σε ένδειξη σεβασμού στην απρόσκοπτη και ισότιμη εκπαιδευτική προσφορά του σχολείου έναντι των νέων
Κάποια συμπεράσματα για τις εκλογές στην Αϊόβα
Ενδιαφέρουσες απόψεις

Κάποια συμπεράσματα για τις εκλογές στην Αϊόβα

Του Δημήτρη Αναστασίου

Επί 71% των τμημάτων φαίνεται να έχουμε δύο νικητές.

Πιτ Μπούτιτζετζ νικητής σε ποσοστό για αντιπροσώπους (είναι αυτό που ήδη βγαίνει με ένταση στα media) και
Μπέρνι Σάντερς νικητής σε ψήφους στον πρώτο και δεύτερο (τελικό) γύρο.

Υπάρχει διάσταση ανάμεσα στη λαϊκή ψήφο και το ποσοστό στη βάση του οποίου υπολογίζονται οι αντιπροσώποι εξαιτίας του εκλογικού συστήματος και των νέων κανονισμών του κόμματος που πριμοδοτεί τα μικρά εκλογικά σώματα στην ύπαιθρο σε σχέση με τα μεγάλα σώματα στις πόλεις και τα πανεπιστήμια.
Γιατί ο Μπόρις Τζόνσον προτιμά το σκληρότερο Brexit
Ενδιαφέρουσες απόψεις

Γιατί ο Μπόρις Τζόνσον προτιμά το σκληρότερο Brexit

Του Κώστα Ράπτη
Μια χαρακτηριστική ασυμμετρία αποτυπώθηκε, ήδη από την 1η Φεβρουαρίου, στον τρόπο με τον οποίο θιασώτες και πολέμιοι του Brexit υποδέχθηκαν την έξοδο της Βρετανίας από την Ε.Ε.
Μια ασυμμετρία βαθύτερη από το ότι οι Brexiteers πανηγύριζαν, ενώ η άλλη πλευρά, σε Βρετανία και Ευρώπη, διακατεχόταν από την αναμενόμενη περίσκεψη. Το κρίσιμο μέγεθος είναι ότι οι μεν άρθρωναν έναν κάποιο πολιτικό λόγο (περί ανάκτησης κυριαρχίας, κ.ο.κ.) και οι δε επέμεναν σε έναν λόγο συναισθηματολογικό και ηθικολογικό.
Τι επιδιώκει η Τουρκία με τις προκλητικές εξόδους των ερευνητικών σκαφών
Ενδιαφέρουσες απόψεις

Τι επιδιώκει η Τουρκία με τις προκλητικές εξόδους των ερευνητικών σκαφών

Του Παναγιώτη Σωτήρη

Η αναστάτωση που προκλήθηκε από την είσοδο του τουρκικού ερευνητικού σκάφους Ορούτς Ρέις στα όρια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ήρθε να θυμίσει τον τρόπο που η Τουρκία προωθεί τις αξιώσεις της
Να ξεκινήσω διδακτορικό;
Ενδιαφέρουσες απόψεις

Να ξεκινήσω διδακτορικό;


Συχνά φοιτητές και φοιτήτριές μου με ρωτούν αν αξίζει τον κόπο να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε επίπεδο διδακτορικού διπλώματος.Νομίζω πως την πληρέστερη απάντηση την έχουν δώσει  δύο πολύ μεγάλοι του ελληνικού Θεάτρου, η Έλλη Λαμπέτη και ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος εκπονώντας "επιστολή προς έαν νέο ηθοποιό". Δύο τμήματα αυτών των απαντήσεων πιστέυω πως ταιριάζουν στο ερώτημα των νέων φοιτητών. Το πρώτο (αυτό της Λαμπέτη) αφορά το αν πρέπει να γίνει κανείς ηθοποιός (να ξεκινήσει το δύσβατο το δρόμο μιας επιστημονικής πορείας στην περίπτωσή μας) και το δεύτερο (αυτό του Μιχαλακόπουλου) στο πως να κινηθεί αφού έχει ακολουθήσει αυτό το δρόμο.  
Ο Σαμαράς απαιτεί συνιδιοκτησία
Ενδιαφέρουσες απόψεις

Ο Σαμαράς απαιτεί συνιδιοκτησία


Του Θάνου Καμήλαλη

Σαν να μην έφτανε στην κυβέρνηση το κάζο στα ποδοσφαιρικά, οι χειρισμοί των οποίων έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις ένθεν κακείθεν, ήρθε και μία μικρή «ανταρσία» του Αντώνη Σαμαρά, για να δέσει το γλυκό των ημερών. Ο πρώην Πρωθυπουργός μάλιστα, έστειλε μέσω διαρροής σαφές μήνυμα ότι «ούτε έδωσε, ούτε του ζητήθηκαν, ούτε θα μπορούσαν να του έχουν ζητηθεί» εξηγήσεις, αδειάζοντας με έμφαση το Μέγαρο Μαξίμου, που άτυπα υποστήριζε το ακριβώς αντίθετο, ελάχιστες ώρες πριν. Χωρίς το μεγάλο αξίωμα που μάλλον θα επιθυμούσε, αλλά και χωρίς περιστροφές, ο Σαμαράς δείχνει ότι «είναι εδώ», με ενεργό ρόλο και τη δική του ατζέντα. Το ερώτημα είναι, τι θα συμβεί όταν και αν η θέση του θα σημαίνει εσωκομματική αντιπολίτευση και όταν και αν θα έρθει ένα ζήτημα πολύ πιο «ευαίσθητο» και σοβαρό από μία τροπολογία για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Ο τριμέτωπος αγώνας του Ερντογάν
Ενδιαφέρουσες απόψεις

Ο τριμέτωπος αγώνας του Ερντογάν

Του Κώστα Ράπτη
Τη θέση που θεωρεί ότι της αντιστοιχεί στη διεθνή σκηνή η Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν την διεκδικεί ακροβατώντας ανάμεσα στα συμφέροντα διαφορετικών μεγάλων δυνάμεων, αξιοποιώντας τον κενό χώρο που αφήνουν οι δικοί τους ανταγωνισμοί και χρησιμοποιώντας, τρόπον τινά, τη μία εις βάρος της άλλης.
Ξέρουμε τι είναι τα «Ιδιωτικά» Πανεπιστήμια;
Ενδιαφέρουσες απόψεις

Ξέρουμε τι είναι τα «Ιδιωτικά» Πανεπιστήμια;

του Περικλή Γκόγκα

Συνήθως τα γραφόμενα στα social media δεν αποτελούν τεκμηριωμένες με γεγονότα γνώμες. Αφορούν εκτιμήσεις που τις περισσότερες φορές είναι απλά άκριτη αναπαραγωγή απόψεων άλλων και γι' αυτό κρύβουν πολλές ανακρίβειες ή πλάνες. Το έχουμε δει πάρα πολλές φορές αυτό με fake news. Το φαινόμενο αυτό το κάνουμε όλοι μας χειρότερο όταν αναπαράγουμε άκριτα ό,τι ακούμε. Στο σημείο αυτό θα αναφερθώ στο θέμα των Πανεπιστημίων