Η υπόθεση Νίκου Βαβούδη μέσα από τα ελληνικά και τα σοβιετικά αρχεία

Η υπόθεση Νίκου Βαβούδη μέσα από τα ελληνικά και τα σοβιετικά αρχεία

Στο παρόν κείμενο εξετάζεται η ζωή και η πολιτική διαδρομή του Νίκου Βαβούδη μέσα από τη χρήση σοβιετικών και ελληνικών αρχείων. Αναδεικνύεται η ένταξή του κομμουνιστικό κίνημα από πολύ μικρή ηλικία στη Μυτιλήνη καθώς και η δράση του στο συνδικαλισμό στον Πειραιά, η μετέπειτα εκπαίδευσή του στην ΕΣΣΔ αλλά και η στράτευσή του στο πλευρό των Δημοκρατικών στον ισπανικό εμφύλιο πόλεμο.  Η επιστροφή του στην Ελλάδα τον βρίσκει στο πολύ νευραλγικό πόστο  του ανταποκριτή πληροφοριών από την Ελλάδα προς την έδρα του ΚΚΕ στο Βουκουρέστι και αντίστροφα. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις ήταν κάτι περισσότερο αφού λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών της παρανομίας λειτουργούσε και σαν καθοδηγητής των παράνομων οργανώσεων. Σε αυτό συνέβαλε και η εκτίμηση με την οποία τον περιέβαλαν οι Σοβιετικοί αλλά και η ηγεσία του ΚΚΕ. Οι μετά θάνατον κατηγορίες που του αποδόθηκαν για «χαφιεδισμό», τόσο δικό του όσο και του Ν. Πλουμπίδη, σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονταν στην αλήθεια,  αλλά αντανακλούσαν το κλίμα της ήττας της εποχής και της εύκολης ανεύρεσης ενόχων. Ωστόσο και η έκθεση αποκατάστασής του που συντάχθηκε από την «αντιζαχαριαδική» πλευρά λίγα χρόνια αργότερα, περισσότερο  αποσκοπούσε στη νομιμοποίηση της πλευράς Κολιγιάννη παρά στην ανάδειξη των πραγματικών αιτίων που οδήγησαν στη σπίλωση ενός πολύ σημαντικού αγωνιστή.
The Althusser – Poulantzas discussion on the State

The Althusser – Poulantzas discussion on the State

Abstract
The aim of this article is to present and criticize Althusser’s and Poulantzas’ key positions on the State and its mechanisms. To begin with there is a discussion on the notion that the State is an aggregation of Ideological and Repressive Apparatuses and on the position according to which the State is an instrument. This is followed by a rejection of Althusser’s and Poulantzas’ claims in the light of the thesis that the State is the material outcome of a correlation of forces  in the context of a specific mode of production but that there is a limit to the changes that may be made within the capitalist mode of production.
 
Key words
Marxism, State, Poulantzas, Althusser
 
H παράδοξη συνύπαρξη δύο κομμουνιστικών κομμάτων σε ένα: η περίπτωση ΚΚΚ και ΑΚΕΛ (1941- 1944)

H παράδοξη συνύπαρξη δύο κομμουνιστικών κομμάτων σε ένα: η περίπτωση ΚΚΚ και ΑΚΕΛ (1941- 1944)

Το παρόν άρθρο ασχολείται με την ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο κομμουνιστικών κομμάτων στην κυπριακή πολιτική ζωή (Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου και ΑΚΕΛ, όπου το πρώτο αποτελεί παράνομο τμήμα του δεύτερου).
The theoretical weakness of theses positing emergence of a transnational bourgeoisie and a transnational state. A critique of the views of William Robinson

The theoretical weakness of theses positing emergence of a transnational bourgeoisie and a transnational state. A critique of the views of William Robinson

This article presents a critique of the thesis positing the emergence of a transnational bourgeoisie and transnational state as outlined in the work of William Robinson. Given the Marxist character of Robinson’s views, the present critique shares common ground methodologically, rejecting, however, notions such as so- called globalization or exploitation of one country by another, lack of national identity of multinational corporations,formation of a “global” proletariat and the need for manifestation of social resistance at the “global” level.On the contrary, this articleemphasizes concepts such as non-territorial imperialism, the reproduction of capitalist exploitation and domination exclusively within the context of national formations and the key role of the state in the capitalist mode of production. It is within that framework that the reasons for the establishment of so-called “supranational” organizations can best be interpreted.
 
The issue of Globalization through the theory of Imperialism and the periodization of modes of production

The issue of Globalization through the theory of Imperialism and the periodization of modes of production

Critical Sociology vol 35, no1, pp. 57-78, 2009.

The aim of this article is to illustrate why the notions of mode of production and of social formation are still necessary for understanding the transformations taking place in the modern phase of imperialism.The basic object is to demonstrate the enduring significance of the Leninist theory of imperialism as a method used to analyse the current era of the capitalist development. What we have been witnessing over the last years is not the emergence of a new mode of production or the transition to a new stage of capitalism, so-called globalization, but merely imperialism in its modern phase.
From territorial to non territorial capitalist imperialism:  The necessity of a revaluation of Marxist theories of imperialism

From territorial to non territorial capitalist imperialism: The necessity of a revaluation of Marxist theories of imperialism

Rethinking Marxism vol 27 no1, pp. 85-106, 2015
(in collaboration with Panagiotis Sotiris)

During the 1990’s ‘globalization’ emerged as the most convenient term to describe world affairs. However, during the current decade imperialism has made an impressive come-back, both in political and theoretical debates. This had to do with the political conjuncture and the emergence of an aggressive American (or under American leadership) military interventionism, beginning with the war in Afghanistan, the brutal occupation of Iraq, the plans for a military strike against Iran.
Ελληνική Αριστερά και Κυπριακό 1918- 1931. Από το αίτημα της αυτοδιάθεσης στην αποσιώπηση και από εκεί στο στόχο της ανεξαρτησίας: ο καθοριστικός ρόλος του «Μακεδονικού»

Ελληνική Αριστερά και Κυπριακό 1918- 1931. Από το αίτημα της αυτοδιάθεσης στην αποσιώπηση και από εκεί στο στόχο της ανεξαρτησίας: ο καθοριστικός ρόλος του «Μακεδονικού»

Το Κυπριακό ζήτημα δεν αποτέλεσε βασικό θέμα πολιτικής παρέμβασης για το ΣΕΚΕ στην περίοδο 1917- 1931, σε αντίθεση με ό,τι έγινε πχ στη δεκαετία του ’50 όπου η ΕΔΑ και το ΚΚΕ ανάδειξαν ιδιαίτερα το συγκεκριμένο ζήτημα μέσα από τις στήλες της Αυγής αλλά και μέσα από κομματικές παρεμβάσεις. Φυσικά δεν είναι εύκολες οι συγκρίσεις μεταξύ δύο τόσων διαφορετικών δεκαετιών  όπου στη δεύτερη  δέσποσε ο αγώνας της ΕΟΚΑ και η θέσπιση της κυπριακής ανεξαρτησίας. Ωστόσο η σχεδόν ανυπαρξία ανάδειξης του ζητήματος δεν μπορεί να ερμηνευτεί αποκλειστικά από την έλλειψη κινηματικών πρακτικών  στην Κύπρο μέχρι την εξέγερση του 1931 αλλά ούτε από το γεγονός πως η ίδρυση του ΚΚΚ καθυστέρησε λίγα χρόνια σχέση με αυτή του ΣΕΚ- ΚΚΕ. Οι βασικοί παράγοντες εδράζονται στους μετασχηματισμούς που έχουν μόλις επέλθει στα Βαλκάνια λόγω της διάλυσης της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας  αλλά και στην επίδραση που έχει η επανάσταση των μπολσεβίκων στο συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο.  Μέσα σε αυτό το πλαίσιο κομβικής σημασίας είναι  η συγκρότηση της Βαλκανικής Σοσιαλιστικής Ομοσπονδίας που διαδραματίσει καθοριστικό  ρόλο για την υιοθέτηση συγκεκριμένης οπτικής από το ελληνικό κομμουνιστικό κίνημα γύρω από το λεγόμενο «εθνικό ζήτημα»  και την αντίστοιχη εξειδίκευσή του στο κυπριακό.
            Αλλά για να μπορέσουν να γίνουν αυτά κατανοητά είναι απαραίτητη μια συγχρονική παρουσίαση τόσο σε επίπεδο διεθνούς όσο και ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος.
 
H παράδοξη συνύπαρξη δύο κομμουνιστικών κομμάτων: η περίπτωση ΚΚΚ και ΑΚΕΛ (1941- 1944)», 2019, (σε συνεργασία με Αλέξη Αλέκου)

H παράδοξη συνύπαρξη δύο κομμουνιστικών κομμάτων: η περίπτωση ΚΚΚ και ΑΚΕΛ (1941- 1944)», 2019, (σε συνεργασία με Αλέξη Αλέκου)

Το παρόν άρθρο ασχολείται με την ταυτόχρονη συνύπαρξη δύο κομμουνιστικών κομμάτων στην κυπριακή πολιτική ζωή (Κομμουνιστικό Κόμμα Κύπρου και ΑΚΕΛ, όπου το πρώτο αποτελεί παράνομο τμήμα του δεύτερου). Παρουσιάζονται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το ΚΚΚ πήρε την απόφαση για τη συμφωνία δημιουργίας του ΑΚΕΛ σε συνεργασία με «μικροαστικά και αστικά στοιχεία», αλλά και οι αντιφάσεις που χαρακτήρισαν το ΚΚΚ στην πορεία προς τη δημιουργία του ΑΚΕΛ. Αναδεικνύεται η στα πρώτα στάδια κοινωνική σύνθεση της ηγεσίας του ΑΚΕΛ αλλά και η μάχη για την ηγεμονία στο νέο κόμμα η οποία, και εδώ είναι το παράδοξο, κυρίως λαμβάνει χώρα εντός του ΚΚΚ και όχι εντός του ΑΚΕΛ, στο οποίο μεταφέρεται διαθλασμένα κυρίως μέσω των πρωτοβουλιών του Πλουτή Σέρβα. Η διαμόρφωση του ΑΚΕΛ κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’40 θα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή την πάλη για την ηγεμονία που διεξήχθη την περίοδο συνύπαρξης ΚΚΚ και ΑΚΕΛ.
The Class Structure of Society in the Republic of Cyprus

The Class Structure of Society in the Republic of Cyprus

This article examines the structure of contemporary society of the Republic of Cyprus in the theoretical context of the Marxist model. The decisive role in determining social stratification at the theoretical level is assigned to the concepts of exploitation and domination.
European Union as Class Project and Imperialist Strategy

European Union as Class Project and Imperialist Strategy

Ques­tions regard­ing the char­ac­ter of the Euro­pean Union as a class project have not received the atten­tion they deserve in Marx­ist debates, despite impor­tant inter­ven­tions by some Marx­ists who have attempt­ed to the­o­rize “Euro­pean Inte­gra­tion.”1 In con­trast to the ten­den­cy to the­o­rize the Euro­pean Inte­gra­tion process as the evo­lu­tion of a fed­er­a­tion or con­fed­er­a­tion, we want to focus upon the class strate­gies inscribed in this process. Such an approach will show that we are not deal­ing with a supra­na­tion­al state-form, but with an advanced form of the hier­ar­chi­cal (and nec­es­sar­i­ly con­tra­dic­to­ry) coor­di­na­tion and inte­gra­tion of the class projects of Euro­pean cap­i­tal­ist class­es and cap­i­tal­ist states, in which the reduc­tion of state sov­er­eign­ty enables a strat­e­gy of inten­si­fied cap­i­tal­ist exploita­tion.