Μετασχηματισμοί στη δομή της ελληνικής κοινωνίας 1981- 2001.

Μετασχηματισμοί στη δομή της ελληνικής κοινωνίας 1981- 2001.

Το αντικείμενο του συγκεκριμένου άρθρου αφορά το  ζήτημα των μεταβολών που χαρακτήρισαν τη διάθρωση της ελληνικής κοινωνίας κατά τη διάρκεια της τελευταίας εικοσαετίας. Ο σκοπός της μελέτης είναι να δείξει ότι σε αντίθεση με διάφορες νεοφιλελεύθερες αλλά και μεταμοντέρνες θεωρίες, η εργατική τάξη αυξάνεται περιλαμβάνοντας στους κόλπους της νέα κοινωνικά στρώματα. Ωστόσο, για να μπορέσει αυτό να στηριχτεί κρίθηκε αναγκαία η αναφορά σε βασικά ζητήματα θεωρίας των κοινωνικών τάξεων, ενώ οι όλες εξελίξεις της εξεταζόμενης περιόδου εξετάζονται υπό το πρίσμα της στρατηγικής της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης και της επέκτασης του κεφαλαίου σε νέους χώρους κερδοφορίας.
Ξαναγυρνώντας στον ιμπεριαλισμό

Ξαναγυρνώντας στον ιμπεριαλισμό

Στη δεκαετία του 1990 η «παγκοσμιοποίηση» χρησιμοποιήθηκε ως ο πιο κατάλληλος όρος για να περιγράψει τις παγκόσμιες εξελίξεις. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει επανακάμψει η έννοια του Ιμπεριαλισμού, η οποία δεν θεωρείται πια ξεπερασμένη. Σημαντικό ρόλο σε αυτή την αλλαγή παίζουν οι διαρκώς αυξανόμενες αμερικανικές στρατιωτικές επεμβάσεις στο εξωτερικό, ξεκινώντας από τον πόλεμο στο Αφγανιστάν και καταλήγοντας στην εισβολή και την στρατιωτική κατοχή του Ιράκ
Ιμπεριαλισμός και «Παγκοσμιοποίηση»  στο Σύγχρονο Κόσμο

Ιμπεριαλισμός και «Παγκοσμιοποίηση» στο Σύγχρονο Κόσμο

   Από την απαρχή της δεκαετίας του '90 ένας νέος θεωρητικός όρος κάνει την εμφάνιση του, ο όρος της «παγκοσμιοποίησης». Ωστόσο, το περιεχόμενό του δεν βρίσκει σύμφωνους όλους τους θεωρητικούς που το χρησιμοποιούν με αποτέλεσμα όσο περισσότερο γίνεται χρήση του τόσο περισσότερο οι συγχύσεις να μεγαλώνουν.
Ο μετασχηματισμός των σύγχρονων πολιτικών κομμάτων και η ανάδυση του κόμματος-δικτύου: η περίπτωση του ΠΑΣΟΚ

Ο μετασχηματισμός των σύγχρονων πολιτικών κομμάτων και η ανάδυση του κόμματος-δικτύου: η περίπτωση του ΠΑΣΟΚ

Ο ορισμός του πολιτικού κόμματος έχει απασχολήσει έντονα την πολιτική θεωρία. Σύμφωνα με τον κλασικό ορισμό των La Palombara και Weiner τα κόμματα διακρίνονται από την ύπαρξη μιας μόνιμης οργάνωσης αρθρωμένης τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και επιδιώκουν την άσκηση της εξουσίας είτε μέσω του κοινοβουλευτικού δρόμου είτε μέσω άλλου τρόπου (La Palombara / Weiner 1966: 4-6).
La nouvelle théorie marxiste sur l’ Impérialisme

La nouvelle théorie marxiste sur l’ Impérialisme

Pendant les années ’90 le terme ‘mondialisation’ a émergé comme la notion la plus convenable pour décrire les évolutions mondiales. Néanmoins, pendant les dernières années la notion de l’impérialisme a réapparu en tant qu’instrument théorique. Il y a plusieurs raisons pour ce changement
Μεταλλαγές του κομματικού φαινομένου και θωράκιση του πολιτικού επιπέδου απέναντι στα λαϊκά συμφέροντα.

Μεταλλαγές του κομματικού φαινομένου και θωράκιση του πολιτικού επιπέδου απέναντι στα λαϊκά συμφέροντα.

Η μελέτη αυτή επιχειρεί να διερευνήσει τους όρους και το περιεχόμενο των μεταλλαγών στη λειτουργία των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, και ιδιαίτερα του ΠΑΣΟΚ, στη δεκαετία του '90. Οι μετασχηματισμοί θα ειδωθούν μέσα από την υιοθέτηση μεθοδολογικών θέσεων προερχόμενων από τη μαρξιστική προβληματική για τις κοινωνικές τάξεις και το κράτος όπως αυτή αναπτύχθηκε από όσους προσπάθησαν να διαλεχθούν στις δεκαετίες του ’60 και ’70 με το έργο του Α. Γκράμσι και να υπερβούν τον οικονομισμό της παραδοσιακής μαρξιστικής ανάλυσης (Althusser et al 1965, Althusser 1970, Althusser 1976, Πουλαντζάς 1975, Πουλαντζάς 1981).
ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ;ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΥΠΕΡΕΘΝΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΤΑΞΗ;ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Με τη συγκεκριμένη εργασία θα επιχειρήσουμε να αναφερθούμε σε μία ιδιαίτερα δημοφιλή στη διεθνή βιβλιογραφία άποψη περί σχηματισμού, στην περίοδο της παγκοσμιοποίησης, μιας μερίδας της αστικής τάξης η οποία ονομάζεται υπερεθνική αστική τάξη, όπως αυτή περιγράφεται στη θεωρία που έχει υποστηρίξει ο W. Robinson
ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΤΑΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Το πρώτο ερώτημα στο οποίο καλούμαστε να απαντήσουμε μέσω της εργασίας αυτής αφορά τη δυνατότητα περιοδολόγησης ενός τρόπου παραγωγής και ειδικότερα του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής.  Το ζήτημα είναι αρκετά σοβαρό και θα λέγαμε πως ξεφεύγει από τα στενά «ακαδημαϊκά» πλαίσια, αποκτώντας, όπως θα φανεί και στη συνέχεια, και σαφείς πολιτικές διαστάσεις.
ΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ  ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΗΣ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ»

ΤΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ  ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΤΗΣ «ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ»

Αν κανείς παρατηρήσει τον κυρίαρχο λόγο, την πολιτική ρητορεία, τη δημοσιογραφική παραγωγή σε σχέση με την κατάσταση του κόσμου, αυτό το οποίο θα διαπιστώσει είναι ο τρόπος με τον οποίο η παγκοσμιοποίηση παρουσιάζεται ως μια αυτονόητη πραγματικότητα, ως μια περίπου αυταπόδεικτη έννοια με αντίστοιχη αποδοχή με αυτή της βαρύτητας ή του σφαιρικού σχήματος της γης. Η προσέγγιση αυτή, δυστυχώς, δεν περιορίζεται μόνο στη δημοσιογραφία αλλά επεκτείνεται και στο χώρο της θεωρίας. Μια μικρή ματιά να ρίξει κανείς στην σχετική πρόσφατη θεωρητική παραγωγή θα τον πείσει για το πόσο αυτονόητη θεωρείται αυτή η έννοια και πώς το μεγαλύτερο μέρος τόσο της «mainstream» όσο και της ριζοσπαστικής θεωρητικής παραγωγής τοποθετείται πάνω σε αυτό το επίπεδο θεωρώντας την παγκοσμιοποίηση λίγο πολύ δεδομένη.
Revisiting the social and political theory of social classes

Revisiting the social and political theory of social classes

The question of the theory and characteristics of the contemporary working class acquires great importance in the light of the new theories of ‘globalization’, the ‘end of labour’, ‘monadic thinking’ (pensée unique), etc. This essay aims to show, on the one hand, how the Marxist approach to the social classes is an efficient methodological tool for definition and interpretation of social categorizations, and on the other to stress the fact of the continuing presence, as well as steady augmentation in size and importance, of the working class.